Over Oranjedak Energy:

Oranjedak Energy wil bijdragen aan een duurzame samenleving door winning van zonne-energie toegankelijk te maken voor utiliteit en woningbouw. Zij zijn ruim 10 jaar actief in grootschalige zonne-energiesystemen.


Oranjedak Energy heeft alle expertise in systemen en draagconstructies. Ze dimensioneren niet alleen het PV-systeem, maar kijken ook naar uw dakpakket, dakconditie en bereikbaarheid. Ze verwerken uitsluitend kwaliteitsproducten, op het gebied van zonnepanelen en constructies, maar ook omvormers en bekabeling.

Wat wij doen:

Solarminds heeft de monitoring van alle systemen van Oranjedak Energy in beheer genomen. Dat betekent dat wij de systemen uitlezen, actieve monitoren en storingen oplossen. Ook zijn wij partner waar het gaat om de- en hermontage tijdens dakrenovatieprojecten.

Wat het de klant oplevert:

Oranjedak Energy wordt ontzorgt in al haar beheerswerkzaamheden en kan toch een goede dienstverlening verzorgen naar haar klanten. Bovendien wordt er synergie gecreëerd in het uit te voeren dakwerk.

Looptijd van de samenwerking: 

De samenwerking is in 2020 gestart en loopt voor onbepaalde tijd.