Over Ymere:

Ymere is de grootste woningcorporatie van Nederland met een totaal bezit van ruim 70.000 huurwoningen. Werkgebied is de metropoolregio Amsterdam. De afgelopen jaren heeft Ymere onder de vlag van Iederzon in een ESCo duizenden woningen verduurzaamt.

Wat wij doen:

Solarminds heeft de monitoring van alle systemen van Iederzon / Ymerein beheer genomen. Dat betekent dat wij de systemen uitlezen, actieve monitoren en storingen oplossen. Ook verzorgen wij de klantcommunicatie met de huurders van Ymere / klanten van Iederzon inzake alle vragen die zij hebben over de zonnepanelen.

Wat het de klant oplevert:

Iederzon en Ymere weten zeker dat de systemen optimaal renderen en dat huurders zo optimaal profiteren. Bovendien worden de partijen ontzorgd in alle huurderscommunicatie die volgt uit het bezitten van zonnepanelen.

Looptijd van de samenwerking:

De samenwerking is in 2018 gestart en loopt 20 jaar (looptijd ESCO).